inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví

Zprostředkování služeb ve stavebnictví: - ověření souladu uvažované stavby se schváleným územním plánem obce - zprostředkování PD, nutných posudků, měření, vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, účastníků řízení vč. vlastníků a správců stávajících zařízení a sítí - zastupování stavebníka při všech jednáních souvisejících se stavbou jak s úřady, dotčenými orgány, tak účastníky řízení; vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí - vyřízení administrativy na katastrálním úřadě
Ing. Ladislav Procházka
Veleslavínova 4
70200 Ostrava

+420 602 517 804
ladislav@prochstav.cz
Výběr z realizovaných projektůtřídit dle: data místa názvu
RD v Klimkovicích
Klimkovice
2005 - 2006
Odborná pomoc a poradenství při ověřování oprávněnosti uplatněných vad
Ostrava
2002 - 2002
Technická a odborná pomoc v oblasti uplatnění vad v záruční době
Ostrava
2001 - 2002
... s Procházkou to bude procházka